שירים

רחב

מחלקת מזון בלילות

בימים מצפינה בעליות

לרוב

גברים היא מסתירה

העיירה כמרקחה

כי

שניים פקדו חדרה

 

שמה יצא לשימצה

מנשים נטולות שמחה

קינאת נשים צרות עין

על מצחה הטביעו אות קין

 

פעם שלשלה

חוט שני מחלונה

לחששו נשות העיירה

לבטח באו מאהבה

 

הפכה לשיחת העיירה

העמיסה על אתון מטלטלה

אז

על מה הפליאה?

כי

החליטה להגר מארצה??

תגובות