שירים

אהבת-עשו

רקחה את מיטב תבשילה

כי את יעקוב אהבה

הידיים אולי ידי-עשו

אך המטעמים מעשי-ידיה

 

כהו עיניו מראות

ומה על ליבו??

אוהב את עשו בכל מאודו

קנה את ליבו בזעת-אפו

 

רבקה  ברמייה שרקחה

על מגש "בכורה" הגישה

לנער שנפשה אהבה

ומה על אהבת בעלה?

 

בכורו איש השדה

רץ אחוז אכזבה

הלוך ובכו ובגונו יבבה

"אין בליבה אליי אהבה "

 

פעמיים נגנבה בכורתי

נלקחה מתחת אפי

לימים בנזיד עדשים

בשנייה תבשילים מהבילים

 

אבי!

אבי?!

 ברכני

תן לי מעט אהבה

מוש בית-חזי אבי

אלייך יוצא לבי

 

 

אבי כהו עינייך

ומה על  לבך??

ברכני לפני מותך

צווה על אמתך

לתת לי מעט אהבה

 

אמור לאמתך אפשר לאהוב שניים

ואם תמאן

ברכני נא 

 ברך פעמיים

תגובות