שירים

מוקדש לרס"ן רועי קליין ז"ל, סגן מפקד גדוד בגולני,

קראתי היום שרוצים להרוס את ביתו
 
בית שבו גרים אישתו וילדיו ונזכרתי בשיר שכתבתי על גיבור ישראל
 

בכי אישה

 כי ממך נלקחה

מתנה שקיבלת משמיים

ילד תכול עיניים

 

ראי ארצנו אוכלת יושביה

הבוררת רק את מיטב עלמיה

מבינה את כאבה?

של אישה בדמי-עלומיה

 וכבר אלמנה

 

דעי אם יקרה

יוצא חלצייך פאר-היצירה

הצעיר לימים

התנחמי -נא

לפחות הותיר נכדים

 

דעי

כי

 

 

רץ בראש המחלצים

לא שח גבו לא כשלה רגלו

הביט במוות למולו

המוות השפיל מבטו

 

      ולא שכח לברך"שמע ישראל"
 

כשפילח ליבו חיצו של ישמעאל

 

תגובות