שירים

חרטום ספינתך

חרטום ספינתך הבליח בסערה
זעזע רדידות ימיי
סדק שובר גליי
הלם אחז בירכתיי

תורן ספינתך התנוסס ברוח
כדגלו של מצביא
שדגל לבן באמתחתו
מלפני שפגש ביריבו

כשספינתך עגנה במפרצי
גאות ושפל נשבו
כשזרקור המגדלור צייר פנייך
צללה בדידותי כעופרת

תגובות