שירים

רוח נשיאים

אל תכס בפרחים הצבעוניים

כרוח נשיאים  נוהגים

הנח להם במקומם

שישרישו באדמתם

 

אל תטא אפך  לפרחים הריחניים

אשר ממלאים  ומבשמים

הנח להם לזרות ריחם עד הנדפו ברוח

ולא תבוא סערה לנשמתך

 

הבט  וכנוס

בפקעות החבויות 
 שבין הרגבים מצמיחות  גבעולים

בחובם שומרים מאויים כמוסים

מביטים הם בנו מהוססים

 

ואולי לא הדר להם

ולא ריח מסמא  נחיריים

אך דבר אמת  בעלי-כותרתם

לא נשיאים וגשם אין

תגובות