שירים

והיא עוד יפה

 
 
 

 והיא עוד יפה 

מאת: שירת היםוהיא עוד יפה והיא עוד בוכה,
שרה לך ואין בה אור ממש.
והיא נאמנה ואין בה מנוחה,
עננים שחורים הפקירו גורלה.

ואתה ידעת שושן צחור לבה,
מאז ניגנתם, הגל עוד לא נגמר.
וסער המרחק פוצע את לבה,
על נהר לילות בעצם עוד יושבה.

מים רבים לא יכבו אותה,
היא עוד שומרת מקום לחבק אותך.
אז אל תאמר משפט קדום ומר,
לא, אל תפר את החלומה.

והיא עוד יפה והיא עוד בוכה,
סוד אהבתה רק הים שמע.
והיא נאמנה ואין בה מנוחה,
כי עננים שחורים הפקירו גורלה.

תלתלי חיטים כיסתה באהבה,
עינייה שקד מבטה גם ממכר.
והיא עוד יפה והיא עצובה,
נזכרת בך על שפך הירדן.©15.01.05

שירת הים/שולמית

תגובות