שירים

מאיין תבוא?

 
 
 
מאיין תבוא?
 
מאת: שירת הים
 
 
 

מאיין זה תבוא
משדות הרים וחופש
ורכב הברזל
.שועט מן ההמון
 
 
והיה ניגון נושן
הוגה בבכי הים
וטעם הרוח גבר
ובקצב ירעם.
 
וישטפו גלים
שרוולי הרחמים
ויחמקו רודפי הבלים ,
אך מה זה יועיל?
 
מאיין זה תבוא
לשאת באהבים?
ועלמות חיוורות ומים גנובים
תישאמו ממרחקים.
 
יאוש השלים עניין
והיה הלב  נרפא,
היש בעולם אהבה -
עם לב האדם?
 
 
 
©27.07.08
 
שירת הים/שולמית
 
 
 

 שבוע טוב
לא סגורה על השיר

 
 
 
 
 
מאיין תבוא?
 
מאת: שירת הים
 
 
 

מאיין זה תבוא
משדות הרים וחופש
ורכב הברזל
.שועט מן ההמון
 
 
והיה ניגון נושן
הוגה בבכי הים
וטעם הרוח גבר
וירעם בקצב.
 
ושרוולי גלים
שטפוך רחמים
ורודפי הבלים חומקים,
אך מה זה יועיל?
 
מאיין זה תבוא
לשאת באהבים?
ועלמות חיוורות ומים גנובים
תישאמו ממרחקים.
 
יאוש השלים מניין
והלב נוטף נרפא,
היש בעולם אהבה -
אהבת אמת עם לב האדם?
 
 
 
©27.07.08
 
שירת הים/שולמית
 
 
 

תגובות