שירים

געגועים

בך פיזרתי

נשיקות אהבתי
חמימות ערגתי,
נשקה גבריותך,
ערומה.
תחת קורת ביתי.


והנני לך  מחכה  
יובל ימים,
ועל זכרונותייך
עלעלי מחשבתי
נשכחים.

תגובות