שירים

בצורת

 

בצורת אחזה בנפשי

המדבר ניחר בגרוני

נשיפת סהרה סימאה את עיני

חמסין יבש דמעותיי

 עלעול חול הסית  דרכי

חול המדבר עיוור את עיני

כהלך במדבר מבקש את

 דרכי

תגובות