אתיקה

החלטה מס. 17 של ועדת האתיקה-דובדוב

הנדון: חסימהשל  דובדוב לאתר ומחיקת תגובותיה
 
לאור תגובות עולבות, חוזרות ונשנות, של דובדוב ביוצרת סופיה ובכלל חברי האתר, החליטה ועדת האתיקה למחוק את כל תגובותיה הפוגעניות של דובדוב ולחסום כניסתה לאתר. תגובות אלה, הן בניגוד מוחלט לתקנון האתר ולרוח אתר זה.
 
לראוי לציין כי דובדוב אינה פעילה באתר והיא  ככל הנראה "שליחה" שבאה להעכיר את האווירה ב"דרך המילים". במקרה זה, סופיה נפלה קורבן ל"שליחותה" זו ולא רק היא כאמור, אלא חברי האתר כולו.
 
האירוניה שבדבר, שדובדוב ומרעיה טורחים לא אחת לכתוב לחברי "דרך המילים", מיילים פרטיים להצטרף אל "חבורות" כאלה או אחרות, עובדה שאינה עולה בקנה אחד עם הצהרות מגמתיות אלה.
כפי שכתב mario באחת מתגובותיו באתר, האויר נעשה "דליל" יותר ככל שעולים בפירמידה. וללא ספק, הגדילה המואצת של "דרך המילים", מזמינה מעת לעת רוחות שכאלה, אך אנו לא נאפשר להם להמצא בקרבנו.
 
 
ועדת האתיקה
 

תגובות