שירים

טהר נא

 

 טהר נא ה'

מחשבותיי

 

טהר נא דרכי

שמא אטעה

 

טהר חולשותיי

לבל אתפרץ

 

טהר אהבתי

לא אנוכית

 

טהר נא חששותיי

שלא אחשוד

 

טהר את חיי

שמור קרובי

 

תגובות