שירים

תיקון הכללי

 

כי אליך אדוני נפשי אשא

וממצולות תוציאני לאור גדול

חיש קל מהרה

השיבה  לי ששון ישעך

 ורוח נדיבה תסמכני

שבעני מטובך ושמח נפשי בישועתך

וטהר לבי לעבדך באמת

בית והון נחלת אבות

ומיהוה אישה משכלת

 

אבוא ואזמר עשרה מזמורים

טז, לב, מא, מב, נט,

עז, צ, קה, קלז, קנ

בזכות הצדיק יסוד עולם

נחל נובע מקור חכמה

רבנו נחמן בן פייגא מברסלב

זכותו יגן עלינו אשר תיקן

לומר עשרה קפיטל תהילים

כאילו אמרם לפניך

המלך מכתם לדוד

 

אבוא אשבח ואהללך בתקע שופר

בנבל וכינור

בתוף ומחול

במינים ועוגב

בצלצלי שמע

בצלצלי תרועה

כל הנשמה תהלל יה הללויה

 

ובזכותם וכוחם אזכה לעורר

ולגלות עשרה מיני נגינה

שנאמר בהם ספר זה :

אשרי, ברכה, משכיל, שיר

ניצוח, ניגון, תפילה, הודאה

מזמור .

 

לקשר עצמי באמירתם אל בוראי

לזכות לראות פני בפניך הקדושים

להסתכל בציונך כבמראה

ותהיה בעזרי תמיד

בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים

בדורנו ושוכני עפר .

 

אומר לפניך מחשבות לבי

כול אשר פגמתי

מצפה ומייחלת

לתיקוניך הנוראים והנפלאים

 

תן לי להמעיט בכבודי העצמי

כבוד אלוהים הסותר

כדי שאנצל ממידות רעות של שני יסודות

"חי מדבר" דברים בטלים ולשון הרע

הנמשכים מחי גאווה

 

היום חזיתי ראשי תיבות

הארמ"ע

היו עיניי רואות את מורי

משפיל רשעים עדי ארץ

ונתן בי ארבעה יסודות

אש, רוח, מים, עפר

מעורבים הם טוב ורע

תן שיפתחו עיניי להסתכל ולהרגיש בעצמי

איך אני אוחזת בכול המידות והתכונות

הנמשכים מהם

תן להגביר ולחזק הטוב

ולהשפיל ולבטל הרע

יש לי תקווה

שאתברר ואתתקן

כי אתה רבנו הקדוש

מלך גדול

שורש ועיקר

כול הטוב שנמצא בעולם

 

מה טוב ומה נעים חלקנו

ומה יפה ירושתנו

ומזה אני שואבת עוז ותעצומות

להתגבר

 

ערכה והביאה : לימור דיין

 

תיקון הכללי מקור מקושר:

 

 

תגובות