שירים

מתח של יאוש

 
 
 
מתח של יאוש
 
מאת: שירת הים
 
 
 
ובבואה אל העיר
מגיד הרוח מתח של יאוש,
,ערבון שהיה מסגר בפינות
לא יזיק ולא יועיל ללב הבוכה שעות
מעבר לרחוב.
 
והיה עץ הדובדבן עייף,
,מלטש פירותיו האנוסים
ונשעו עלעליו המרוטשים
שלכת של סחר והפסד.
 
ובבואה אל העיר שזרעה עצב,
זאב בודד עשוק חלאים,
סוחר בסגולות מיוחדות
לשבור תרמית הרחוב.
 
טבין ותקילין ביד רפה
רואה עצמו אדם
מתקרב ומתרחק
מטולא במהות תענוגי שכחה.
 
וראתה חרב על שור מושלכת,
ותרים ראשו, ומאיין יבוא עזרו?
ותתיירא באנחותיו
מצערין ויסורין לראות את האור.
 
והיא באה מן השתיקה
נוטלת מסים של תקווה,
זולת פשטות וענווה
היתה מדירה  נכסי אהבתה
למקום בו לא מתים עוד.,
 
 
©04.10.07
 
שירת הים/שולמית

תגובות