שירים

לכבוד החג

מבט מצועף מרחיב נחיריים,

מושך קירבה משולהבת,

נשיפה חמימה משכרת,

שאיפה של כמיהה מלוטפת,

פישוק מרוכך,

היצמדות איטית

וליפוף לשונות ברטיבות רותחת,

דלקה מחוסרת רסן,

שוצפת במרחב אין סופי,

מגירה מגעה, ממזגת,
מותירה רישומה כחותם.

תגובות