שירים

החלטה מס' 16 פעילות בניק יחיד

1.בשבועות האחרונים הצטרפו לאתר יוצרים רבים שאינם בקיאים בנוהלי האתר.
ועדת אתיקה מצאה צורך לפרסם שנית את החלטותיה בנושא, 
וכן מברכת את המצטרפים החדשים בברכת יצירה פוריה. 
 
2.חברים ותיקים מתבקשים לפעול בהתאם להחלטת הועדה.
 
3. בדיקת ניקים ההחשודים בפעילות כפולה נערכת באופן שוטף 
ושבשיגרה. ידי הועדה על הדופק.
 
4.הועדה לא תאפשר  פעילות  בניק כפול . פעילות שכזו תתפרש ע"י  הועדה  כמעילה באימון והטעייה.
 
להלן סיכום הדיון והחלטת  הועדה כפי שהתקבלה. החלטה מספר  8
    
הנושא: פעילות יוצרים בריבוי ניקים .
החלטת ועדת אתיקה מספר 8
בשאלת ריבוי ניקים.
 
נקדים ונסייג באתרנו אין פעילות בריבוי ניקים, למעט חמישה יוצרים.
הידועים לועדה,בהעדר החלטה וקביעת מדיניות בנושא,נרשמו  יוצרים בודדים ופעלו במספר ניקים.
פעילותם התאפיינה בפעילות אתית נעדרת כול רבב.
 
אותם בודדים גם פעילותם לרוב התאפיינה בפירסום יצירתם, תחת הניק הראשי בלבד. בהעדר החלטה ומדיניות בנושא, לשמחתנו,  היוצרים רובם ככולם בחרו לפעול בניק הראשי מטעמם. 
 
בטרם התפוצצותן של פרשיות ברשת ומתוך נסיון והתבוננויות מהתרחשויות בפעילות  עם ריבוי ניקים, ייזמו חברי בועדת האתיקה  דיון בנושא, לפני מספר חודשים. הדיון לא הגיע לכלל סיכום והחלטה .
 
דעות חברי ועדת האתיקה גם הן היו חלוקות.  הדיונים התיחסו למגוון רחב של נימוקים וכן בחינת שאלות אתיות העשויות לעלות ולצוף בהפעלת ריבוי ניקים.ואל מולם נבחנה טובת אותם הבודדים שהעלו נימוקים  בפרט רגשיים לגיטמיים לפעילותם בניק כפול.עמדה שאלת טובת הכלל- מול צרכי הפרט.יתרונות וחסרונות נדונו .הדילמות היו מרובות.על כן ועדת האתיקה פנתה אל חברי האתר ושיתפה את חברי האתר בסוגייה העומדת להכרעתה,להביע דעתם.
 
גם דעות המשתתפים בדיון  נחלקו
א.היתר ללא הגבלת מספר הניקים
ב. היתר באישור וידיעת ועדת האתיקה
ג.איסור הפעלת ריבוי ניקים
 
1.לאחר שהועדה בחנה את מכלול הסוגיות,יתרונות וחסרונות בריבוי ניקים ,הגיעה הועדה למסקנה כי טובת הכלל היא הגוברת.לפיכך היוצרים יחזיקו בניק  פעיל יחיד.
 
2.לבודדים המחזקים בניקים כפולים מהתקופה בה לא הייתה מניעה לפעול בריבוי ניקים, קוראת הועדה למחוק את הניק מטעמם.או להקפיאו. מעתה ואלך לפעול בניק יחיד מבין אלה  המצויים בידם.
 
להסיר ספק בנושא, לועדה ידועים שמות אותם חמישה בעלי הניקים הנוספים.לפיכך הועדה הגיעה להחלטה לא לאפשר הפעלת ריבוי ניקים .פעילות היוצרים באתר- בתגובות ופרסום היצירות מטעמם תעשה בניק יחיד.
 
בדיעה  זו מצויים רוב המשתתפים בדיון, גם הם תומכים בהחלטה זו.הועדה מביעה את שביעות רצונה על כי  ההחלטה משקפת דעת רוב המשתתפים בדיון.
 
3.הועדה מצאה לנכון לציין להחלטת ועדת האתיקה אין כול קשר לאירועים שהתרחשו ומתרחשים מחוץ לאתרנו.
 
מלבד להכריע בסוגיה הנפוצה ברשת שהשלכותיה מרחיקות לכת ועשויות להשפיע על אופי האתר ופעילותו לעתיד.
 
שכן הסוגיה מקרינה  על מגוון תהליכים החל מאימון בין היוצרים,שקיפות, הגינות ,אמינות ועוד.
 
הועדה מודה לחברי האתר על השתתפותם בדיונים כול הנימוקים בעד ונגד נחו לנגד עיני הועדה בהחלטה זו.
 היוצרים בקהילת "דרך המילים" יפעלו בניק יחיד בלבד.  

תגובות