שירים

איך אוכל לדעת למה

 

 

איך אוכל לדעת למה

את מי אוכל לשאול שאלה

למה השמש דווקא במזרח קמה

והירח בלילה מאיר  אפלה

 

איך אוכל לדעת למה

הכוכבים מנצנצים ברקיע

ולמה בערב שוקעת החמה

ועל מה התרנגול הקורא מתריע

 

איך אוכל לדעת למה

גשם רק בחורף יורד

ולמה הרוח חזק ברמה

ואני מהרעם פוחד

 

איך אוכל לדעת למה

כה רבות השאלות העולות

אולי אחפש כאן או שמה

ולהן אמצע גם תשובות

 

 @כל הזכויות שמורות

 

תגובות