שירים

תמונה --- מסיכה.

לתמונתך אשמח,
אם אי אפשר לראות
אחרת את דמותך.
 
כדי שלא אשכח
את תלתלי השיערות
שממלאים ראשך.
 
----------------------------
 
לאמיתך אשמח
בלי כל המסיכות
שמחשיכות אורך.
 
אם היא אינה
או עדיין מתחבאת
אסתפק כמו בתחילה,
פשוט בתצלומך.
 
 

תגובות