שירים

ראשה בחיקך

דליתי שירה
מתוך פת  ששרתה
בצינת געגוע
כדי לגמוע
טעמים שחפנתי

ופיזרתי אותה על מפה לבנה
עירומה מכל צבע- -
לאורךָ, במרפסת.

כבשה היא ראשה בחיקךָ האופף
פרושת פירורים. לופפת- - -
עד ציר השולחן הרופף.
 
 
מלודי אמילי

תגובות