שירים

אמריקה

אמריקה זה חלום שכל אחד
שואף להגיע עליו כדי להיות
שם וללכת למקומות מעניינים
ומרגשים שבהם יש הרבה
הרפתקאות וסודות שאף אחד
לא יפתור ולא ידע
 
אמריקה זה חלום שכל אחד
שואף להגיע עליו כדי להשיג
הצלחה בדברים שאנחנו עושים        
אם רוצים
 
בשבוע הבא אמר לי                 
חבר שרוצה לצאת
לאמריקה אבל הוא
מתבייש להגיד את זה
 
פזמון :בית 1ו2 
 

תגובות