שירים

עדנה מזוגגת

עדנה מזוגגת
 
שארית הפלטה נאגרת
מעברי הדרך בלגימה
שיטטיות מרוסנת
יין נושן עתיק יומין
נילגם בארומה עכשוית
 
מאגר רוחני
מציף באלגנטיות
נווה מדברי
נאקות  בציה מתמטית
שיירות מאובקות
 
מוהר לבנות סהרה
גלימות שחורות
שזירה בציבעי הדממה
כחל עיניים כחול עמוק
 
פנסי האורים
בעששיות מודרכות
השמש להדלקה
הנרות הללו במשמר מחוייל
 
מכבים משוריינים
נסיך החרבות עילוי פקודתי
בסבך ליילי
לגרש ביקשו עלטה
 
שמן זך ברייח ארומטי
מציף חינניות מאויישת
שימחה לבבית
מעצמת האופק
ליצן החצר בהאזנה
ניפעם מרגש המוני
 
צחוק החיים
מעוטר בחלום ליילי
ניצוצות אורים באור-ים
אהבה כתמיסה חלבית
עדנה מזוגגת
טוהר טוהר טוהר
 
כתיבה יוצרת - סלביה נווה

תגובות