שירים

בכל הלחנים

בס"ד , סיון תש"ן.

 

היא עולה

והיא בוקעת גבולות

והיא סוחפת

אף אותנו

לאותן מערבולות.

היא פורצת בטבעיות

ממלאה

אף אותנו

חיות.

 

היא עולה

ולמולה

קרן שמש

בהירה,

מאירה

לה פנים,

מאירה

בשלל גוונים,

מנגנת

לה שיר

בכל הלחנים.

 

רבקה ©

תגובות