שירים

מבצר לנפש

בבית שהוא מבצר לנפש

 פועמת חוויות.

ימים משתוללים מרצדים

במגוון צבעים קורצים 

חיבה סמויה לסובב ולאדם. 

טבע בו נבראתי אליו

גונז בי מכמנים של תקווה,

שולף אותי לאגדות ולמה

שביניהן.

ואני כולי  געגוע לבית,לחג

ולרוח המהלכת ביניהם.

תגובות

גלי צבי-ויס / ביתי הוא מבצרי / 29/09/2023 16:22
שמואל כהן / געגועים לימי ילדות🌹🌹🌹 / 29/09/2023 16:29
רבקה ירון / *** / 30/09/2023 15:52