שירים

מפרש

 

מפרש

 

כמפרש נפרש הרגע 
נמתח על תורני נשימותיי
כהפיכו בו חיים לפתע 
בשאיפה דקה של הבל פה

אך למעשה ,
התקפלה בי 
כשמיכה צבאית
תחושה קרה
כמעט קפואה בזוויות.

תגובות