שירים

גלקסיה

גלקסיה

 

בגופי גלקסיה ערפילית 
סמיכה ומסוחררת 
מתגלגלת סביב
מרכז כובדי 
כמטוטלת

 

באשמת הכוכבים
אמצא קורטוב של נחמה 
בתוך שמיכת שמים מכרבלת

תגובות