שירים

מילים סדוקות

מילים סדוקות

 

שובר שיניים, מכחכח גרון
בכדי לשמוע עפעפיים
ממצמצים הלוך ושוב ברון

 

והכל בכדי לגעת 
בשנייה, החושנית 
בה איבדתי את מחשבותיי לדעת
במילים סדוקות אחזור ואטלטל שנית

 

יש משהו ביצירה 
שהיא יצרית , על קוצו של לשוני
אסיג כוחותיי בחזרה 
אל מקום קמאי וראשוני

 

ואם בקרביים עסקינן 
אזי אטבול את השירים
במי האקוויפר דנן 
כחזרו לרחם להיוולד מתוך שברים.

תגובות