שירים

"לשון עברית"

יש בפי לשון עברית,
היא גרה גם בתוך ראשי.
היא שפת דיבור היומיומית
של שלל רחב של אנשים.

 

אותה אראה בתוך ספרים,
כאן עמוקה וכאן פשוטה.
ינעימו לאוזני שירים,
שמשורר עברי נטע.

 

בבית מרקחת מדברת
עם צליל ניכר של המבטא
איתי גברת מאופרת
עברית צחה ורהוטה.

 

הסכת חייל, דממה דקה.
יזכור אומרת אדמה,
כמה קדושים שומרת בתוכה,
מילים הכי יפות של האומה.

תגובות

שמואל כהן / צביטה בלב. / 27/09/2022 22:30
גלי צבי-ויס / מגוון / 28/09/2022 07:55
אודי גלבמן / השפה העברית אכן מהלכת / 28/09/2022 14:57