שירים

קודם שלום...שירים אחר-כך

קודם  שלום  ...שירים  אחר-כך...

 

 

 

לשירים כח דימוי עצום  נפלא

הם  יכולים  לעשות  את  כל  הטבע

בן  בית  אצל  הנפש

ולהושיב  את  כל  היקום

בממלכת  המחשבות  

האצורה  בנפשו

של  אדם  בודד

אחד

 

 

השירים  יכולים  לדמות  סערה    בים  סוער

לסערת  נפש  נחבטת

והרים  גבוהים  וסגולים

דוקרי  שמים

לפיסגת  שאיפות  באדם

הנושא  עיניו   להתאמץ

מעלה

 

 

הם יכולים  לדמות מגש  של  פרח

סמוק  מדם

לאהבה

וחרב  שיכורה  מדם

למלחמה

לדמות  נשר  משחר  טרפו  אל   גוזליו

לדאגת  הורה

ונחש  -לערום  מכל  חיית  השדה

 

 

שיר  גם  ידמה  שלום

ליונה  עם  עלה  של  זית

אבל  כאן...

איני רוצה  בו  בדימוי

מזון  שירי  לטרף  הזמן  המתמשך

ולשוא

כאן  אני  רוצה  בשלום  של

"וכתתו  חרבותם  לאיתים"

אבל  ממש

וגם   אם  אשתמש  לכך  בדימוי

אספוק  כפי  ולא  אניח

יבוא  השלום  קודם

לפני  הדימויים

שברוח...

תגובות

רבקה ירון / *** / 27/02/2021 12:44
גלי צבי-ויס / יונה עם עלה של זית / 27/02/2021 16:31
צביקה הורוביץ / תודה גלי...לשירים כח עצום...ואני חושש שהם יבואו במקום השלום....כי בכוחם לתת לנו את "פיצוי" הכמיהה לשלום... / 27/02/2021 20:53
שמואל כהן / עוד יבוא שלום עלינו / 27/02/2021 19:13