שירים

ורדים ורימונים

 
 עצרו אותו! עצרו!
ירשפו מילותייך
הוא יצא לקטוף רימונים.
אבא שלו ינגב דמעותייך
הגברים הללו! מה הם מבינים?
הם יצילו בשבילך את כל העולם
את- לשמור אמונים נשבעת
והנחת על חלקה של שיש לבן
את זר הוורדים שהביא לשבת

תגובות