פוסטים

הגיג~מרבה עושר

מרבה עושר
מרבה דאגה
טוב לי
שאלוקים
 ברך אותי
והסיר ממני
קללה
~~~~~~~~~~~~~~
יום נעים

תגובות

גלי צבי-ויס / מרבה נכסים מרבה דאגה / 22/12/2020 14:01
מרים מעטו / גלי יקרהליהעושר לעולם / 22/12/2020 14:45
מרים מעטו / אני בטוחה בזאת  אשה יק / 23/12/2020 05:03
יום טוב צבי / בלי קללה / 22/12/2020 15:12
מרים מעטו / איש יקרלי ואהובמודה ל / 23/12/2020 04:54
אדם אמיר-לב / חכם ביותר / 22/12/2020 15:45
מרים מעטו / אדם יקראתה צודק~לו יהי / 23/12/2020 04:56
דני זכריה / אסירת תודה / 22/12/2020 17:51
מרים מעטו / דני יקרתודה רבה על תגו / 23/12/2020 05:00