פוסטים

הגיגים~שניים

אין אדם ללא מטרה
יש אדם ללא אמביציה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
באם שכחתי לסלוח
לא אסלח לעצמי
ואם סלחתי לעצמי
אזכור לסלוח
~~~~~~~~~~~~~~
ערב טוב

תגובות

גלי צבי-ויס / אמביציה / 16/12/2020 06:25
מרים מעטו / גלי יקרהלימחמאה כזאת / 16/12/2020 07:13
מרים מעטו / גלייקרהלימי מעריך אות / 16/12/2020 09:27
מרים מעטו / גלי יקרהליכמה את מרגש / 16/12/2020 17:56