שירים

הבט בירח זאב

 
הבט בירח
שכח את המדע!
האין הוא מקסים
זאב הלילה?
לא אתה לא אני
נתפוס את סודו
בערב החורף הלח, הקריר
ואתה שם מעבר,
חוצה גדרות
ואני מבפנים
נשארת.

תגובות