פוסטים

פצעי הלב~הגיג

לנבור בפצעי הלב
זה כמו לזרות מלח על הפצע
זה כמו לעבור ניתוח לב פתוח
ללא הרדמה
לחוות את  האיזמל החותך
 את הלב המדמם ולשבוק חיים
לאחר מכן
וההיפוך של האימרה~נאמנים פצעי אוהב
שבוע טוב
ממני  מרים

תגובות

גלי צבי-ויס / האיזמל / 06/12/2020 09:01
מרים מעטו / גלי יקרהליתודה רבה על / 06/12/2020 11:47
דני זכריה / כמו ... / 06/12/2020 09:52
מרים מעטו / דני יקרתודה רבה לתגוב / 06/12/2020 11:44
אדם אמיר-לב / נאמנים פצעי אוהב / 07/12/2020 06:39
מרים מעטו / אדם יקרתיארת בדיוק את / 07/12/2020 07:19
יום טוב צבי / איזמל חותך / 07/12/2020 06:57
מרים מעטו / איש אהובאדם אוהב לא יג / 07/12/2020 07:29