שירים

הוא הוא הוא

הוא הצליל בקשת צלילים
המלווים אותו כחתן
והכלה ללא מילים
כנסיכה בתוך בוסתן
הוא סוד גלוי ונסתר
שבכל קסם  ושעת זריחה
הוא הנסיך והמוכתר
והיין שבכל ארוחה
הוא הצליל בקשת צלילים
המלווים  אותו כחתן
זוהי שעת הודיה
.שהטבע הנדיב נתן

תגובות

יום טוב צבי / שיר הודיה / 30/09/2020 13:16
אושרדור / ליומטוב / 30/09/2020 14:28
רבקה ירון / *** / 30/09/2020 13:26
אושרדור / לרבקה / 30/09/2020 14:29
גלי צבי-ויס / סוד גלוי ונסתר / 30/09/2020 15:41
אושרדור / לגלי / 30/09/2020 16:23
אושרדור / לאילה / 30/09/2020 21:48
אושרדור / ללילי / 30/09/2020 21:49
מרים מעטו / אושר דור יקרנתן לך הטב / 30/09/2020 19:53
אושרדור / למרים / 30/09/2020 21:51
עליזה ארמן זאבי / שיר הלל לריבון עולםול� / 30/09/2020 20:39
אושרדור / לעליזה / 30/09/2020 21:52
אושרדור / לאורנה / 30/09/2020 21:53