שירים

תנו לי להיות


תנו לי להיות זה שנאהב בכל זמן בכל מצב 


תנו לי להיות אוהב ומחבק ילד קט בידי 


תנו לי  להיות המפתיע במתנה נאה את יקירתי 


תנו לי להיות המשורר שספרו נקרא על ידי רבים 


תנו לי להיות מוקף בשדות שמש מים ופרחים 


תנו לי להיות זה שעל הבמה מרצה לרופאים לעתיד 


איך לדבר אל ועל נפגעי נפש ומה לומר מה להגיד 


תנו לי להיות זה שקם בבוקר ומרגיש סיפוק מהחברה


שדואגת לצרכים לקצבה לתנאים של כל נכה ונכה 


תנו לי להיות זה שקורן מאושר כי עברה מן העולם השררה 


תנו לי להיות זה שגם אחרי לכתי מן העולם 


יאמרו על קברי היה איש תם וישר. 
כל הזכויות שמורות לשגב ירון.


תגובות

גלי צבי-ויס / איש תם וישר / 31/08/2020 14:57
רבקה ירון / *** / 31/08/2020 16:32
רדמילה מארדר / תנו לי להיות.... איש תם וישר... / 31/08/2020 21:54
אודי גלבמן / שגב יקראל תחכה שיתנו ל / 31/08/2020 22:49
דני זכריה / היה איש תם וישר / 01/09/2020 13:26