שירים

היא

היא אלופה ומנצחת
על תזמורת הפרחים
מרעיפה שמחה וכוח
וחיות לשורשים
אין כמו רוח וזריחה
להתחיל הילוך שמחה
את הקשה היא מפריכה
והיא סימן והבטחה
שהטוב יוביל יגביר
בלי שום צורך להסביר
שכל יום הוא מתנה
.וקול מוקיר אושרו קנה 

תגובות

יום טוב צבי / בוקר / 07/05/2020 10:02
אושרדור / יומטוב  תודה להתייחסו / 07/05/2020 11:48
אושרדור / אמת ויציב  רק  אושר    / 07/05/2020 13:34
אושרדור / תודה יקר  בברכה  אושר / 07/05/2020 13:39
אושרדור / תודה צבי ויום טוב  אוש / 07/05/2020 13:35
אושרדור / מסכים איתך ותודה  בבר� / 07/05/2020 13:36
אושרדור / למה לא בכיף ואהבה  בבר / 07/05/2020 13:36
שמואל כהן / שירתך המאושרת.. / 07/05/2020 13:15
אושרדור / לשמוליק / 07/05/2020 13:38
גלי צבי-ויס / זריחה / 07/05/2020 13:43
אושרדור / לגלי / 07/05/2020 14:34
אושרדור / כל יום זה בראשית  תודה / 07/05/2020 14:35
מרים מעטו / ~love~ ~king~ / 07/05/2020 14:17
אושרדור / מרים רק בריאות ושמחה ע / 07/05/2020 14:36
אושרדור / היי ברוכה ןתודה   אוש� / 07/05/2020 21:07
עליזה ארמן זאבי / שירה אופטימית במיטבהו / 07/05/2020 18:01
אושרדור / מחובר לתקוה הפרטית של� / 07/05/2020 21:09
דורית לוין / " כל יום הוא מתנה"בהחלט / 07/05/2020 19:17
אושרדור / כל יום מתנה וכל התעורר / 07/05/2020 21:10
דני זכריה / כל יום הוא מתנה וקול מוקיר אושרו / 07/05/2020 20:45
אושרדור / אם הגעתי עד הנה וגם הג� / 07/05/2020 21:11
אושרדור / שמח וחי בהודיה תודה לך / 07/05/2020 21:13
אושרדור / אמת ויציב תודה לך  בבר / 08/05/2020 07:03