שירים

פיתוח

 

 

 

נלבישך שמלת בטון ומלט

כך שרו החלוצים

נמצאה לנו תוחלת

בדמות מרכז מסחרי ושני עורכי דין

 

נלבישך שמלת בטון ומלט

נטע בנינים וכבישים

בחקלאות הרי אין הרבה תועלת

אז למה שלא יהיה חלקינו בין המתעשרים

 

נלבישך שמלת בטון ומלט

למען איכות החיים

החלום ההוא נתגלה כאיוולת

חלומם של תמימים

 

©כל הזכויות שמורות

 

 

 

 

תגובות