שירים

"שורקים עלי הזית"


שורקים עלי הזית

קולם צלילי עוגב

עבים כיסו שמים

שטים כעף נישא

חלפו ימי הזוהר

דממה עטפה צלם

בין דמדומי השחר

חובקים רוחות הסתיו

 

גבהו עצי האורן בשלו

התפוחים מלאו בורות

המים צהלו עיני ילדים

אל תעצבי פנייך פרחו

צדי דרכים עת אהבה

בשנים נועזת כתמיד

שורקים עלי הזית

באותה המנגינה


תגובות