שירים

"אהבה מהי"


כל האנשים ירדו

לחוף ים התכלת

ורק אני ועגלתי

שקועים עמוק

בבוץ אין לי תוף

ואין לי מצלתיים

להרעיש בשיר

אהוב שישמעו

קולי קר לי לבד

והאהבה רחוקה

היא אל תאלצי

אותי לרקוד על

גחלים אם תשובי

אל חקי אגמול לך

פעמיים אציב שילוט

אני לא פנוי ואצחיק

אותך תמיד רוב

האנשים יודעים

אהבה מהי ורק

אני מאחור תמיד

וכותב בחרוזים 

 

 


תגובות