שירים

אלך לי בעצב


אלך לי בעצב
אלך לי בעשב הגבוה
הוא קמל
ולהביו המחודדים 
שבורים

העשב מכריחני 
לפלס לי מטרה
זמנית
אך אינני רואה
את סופו

מתי כבר אעצור
ואוציא מן הכלוב שבליבי
את ציפור הדרור
משאת נפשי
ואשלחה אל האור
לחופשי


טרם יזנק עלי  ,טורף
מן הסבך
ולא יהיה סיפק בידי
להגיש לכם
את ייעודי


אלך לי בעצב
אלך לי בעשב הגבוה
אגרופי על ליבי מכסים
ועיני
על שבילי הטורף
הרמוסים.

תגובות

נורית ליברמן / אוציא את ציפור הדרור ואשלחה לחופשי / 27/07/2019 17:33
גלי צבי-ויס / ייעודי / 27/07/2019 17:37
יום טוב צבי / אלך לי בעצב / 28/07/2019 06:41