שירים

יורה

היורה

שאיחר את הקיץ לשטוף

שירד על הר הכרמל

ועל הנגב פסח לבסוף

 

היורה

שהרטיב הרחובות

שפגע כבישים המסובבים

ומזור אין בו לאילנות

 

היורה

שאיחר את הקיץ לשטוף

שנקש על גגות הבתים

והתגלגל וגלש אל החוף

 

@כלהזכויות שמורות

תגובות