שירים

חירות עכשיו !

 
 הדרך "שהלכו בה רבים", רמוסה וחבוטה מזרם ההולכים בה... 
 אורה של החירות לא מצוי בה...
 החירות מצויה "בדרך שהלכו בה פחות"...
 אתם הדרך... ואתם ההולכים בה, 
 נא זכרו זאת בכל תנועה של חיים ברגע התרחשותה...

ציקי חקלאי

תגובות

גליה אזולאי / רק להמשיך וללכת, הלאה � / 14/08/2018 14:19
זיגי בר-אור / אני לא הולך על חול אלא / 14/08/2018 14:27
גלי צבי-ויס / הדרך בה הלכו בה פחות / 14/08/2018 14:45
יום טוב צבי / בכל תנועה יש חיים / 15/08/2018 13:22