שירים

תחת שמי פריז...

תחת שמי פריז

השטן מרקד

לצלילים מבעיתים

עם אימה זוגתו.

עיר האורות

עטויה חשכה

שנאה דחקה

את רגלי אהבה.

מחירה של קירבה

טמטום או כניעה

פריז הוכשה

מנחש חיקה.תגובות