שירים

כל חושי / גליה א.א.


‏02/09/2015 

כל חושי / גליה א.א.

 

בדרכי ראיתיו הולך מדודות

עיניו מצועפות, נסתרות,

לא ראה מצעדי לקראתו

רק נפרדנו, אמרנו

כאשר נאהב...

ההבטחה כיסתה על עיניו,

התעצבתי,

לא חש בי כלל

על מי חשב

את מי אהב?

 

 

תגובות