שירים

חידת היום....

כול יום חידה מתמשכת

עמוסת רגשות

מרובת החלטות

כקשת בענן

משברי רגעים

בטפטוף מחשבות

עובדות מתהוות.

כל דקה ושניה

כטפח נפתר

לטוב,לרע

לעולם לא תדע

את הממתין

מעברה של פינה

צל של צלו,שחור...נותר.

תגובות