שירים


אהבתי אותה
לכשפתחה את הדלת
אהבתי
עוד יותר-
כשסגרה.

תגובות