שירים

ארס...

ברחובות ריקים

חף רחמים

נחש אדם

מזדחל בזמן.

פתלתול חלקלק

חורץ לשונו

דוקר בשיניו

תמימי דרך.

ארס עתיק יום

מקפד חיים

ההוא מגן עדן

תפוחיו רקובים.


תגובות