הודעות

מאחל לכול בית ישראל ובכללם לבאי האתר....

גמר חתימה טובה...

יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים  שיפתחו לנו שערי שמים ביום הזה,ויתקבלו תפילתנו ברצון,תפילה לשלום,תפילה לברכה ושלווה,תפילה לאושר והצלחה...

עשה איתנו חסד ומחל וסלח לנו,וראה יושב במרומים את עמך ישראל השרויים בצרה,בחוסר תקווה,..החולים והפצועים,היתומים והאלמנות,העניים המרודים,הזקנים והטף,ואלו שאין בכוחם לשאת מרור ליבם,ואלו שאינם יכולים לשאת את יגונם,ואלו שכולם תש מחמת צרותיהם....

אל נא ..כולם בניך ואם אתה אב-רחמינו כרחם  אב על בנים...

ותכתוב ותחתום אותנו בספר חיים טובים...

כי כולנו היום נושאים ליבנו אליך..כולנו יחד..מאוחדים באותם בקשות ותפילות,ואתה הבטחת בתורתך- שאם נתאחד כולנו אתה תענה לתפילת נו...

אנא קיים הבטחת ך ואנו נקיים את שמך..לנצח נצחים!

אל תעזוב אף אחד...ואהיה לנו כרועה  המונה טלאיו תדיר ולא מחסיר אחד.ק

מאחל לכם ולכול בית ישראל גמר חתימה טובה.פ

תגובות