שירים

זרה....

זרה,ארשת פנים אחרת

טיפות האתמול

לא הכירו ביננו

לא השקו מילים,לשלום.

זרה,ארשת פנים מוכרת

מימות געגוע ארוכים

גלותי השנייה

בארץ בחרותי,בגרותי.

זרה,מוכרת

ערוב זיכרונות

משאלות,אכזבות

תפילות נושנות,חדשות

מה עוד לנסות?....תגובות