שירים

מחכהשקט מסביבי
מדמיינת אותך 
מניח ידך על ראשך
מקשיב לרעש מסביב
ועונה משפט קצר
 
לו רק יכולתי להעביר
לך את השקט שלי 
שיזדחל לאיטו
ימלא אונותך
וישקיט, ולו במעט,
את הרעש שמתחולל בך..

קרן אור ביום אפור
מאירה כנף ציפור
ואתה
מחכה כמוך בכנפה
חותר תחת אברה
מוגן מרוחות סערה
מחכה לקריאתה
מחכה לשקט שלה


כל הזכויות שמורות

תגובות