שירים

חג הקציר


חרישתך העמוקה באדמתי
הותירה תלמים בגופי
ידיך הקוצרות שדותיי
הביאוני למנוחתי
בניריי גבעוליך

מחכה שתזרע בי שוב
את זרעי תשוקתך
ותשקה אותי במימיך
כעשב שוטה
בלב שיבולים

תגובות